Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze >>

Emerytura pomostowa - zasady

Kto ma prawo do pomostówki? Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę pomostową >>

Świadczenia przedemerytalne

Straciłeś pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Możesz skorzystać z zasiłku przedemerytalnego >>

Wcześniejsza emerytura kobiet

W przypadku kobiet jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego. Prawo do emerytury pomostowej w wieku 55 lat mają kobiety, które wykonywały pracę w szczególnym charakterze przez min. 10 lat.

Wcześniejsza emerytura mężczyzn

Na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat mogą przejść mężczyźni, którzy przepracowali min. 15 lat w szczególnych warunkach lub wykonywali pracę o szczególnym charakterze. Zobacz szczegółowy wykaz prac szczególnych.

Emerytura pomostowa na starych zasadach

Prawo do emerytury pomostowej bez względu na warunki pracy mają osoby urodzone przed 1.01.1949 r. Muszą oni spełniać jedynie kryterium wieku i stażu pracy.

Osoby urodzone po 1948 roku podlegają zasadom regulującym wypłacanie emerytur pomostowych.