Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

Warunki otrzymania wcześniejszej emerytury

Nie wszyscy mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury. Ponadto wiek przejścia na wcześniejszą emeryturę dla obu płci jest różny.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) prawo do tzw. wcześniejszej emerytury przysługuje ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonegow art. 27 pkt 1 (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65 lat), którzy spełniają następujące warunki:  1. kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, 
  2. mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.


Osoby, które spełniają powyższe warunki, niekoniecznie muszą otrzymać wcześniejszą emeryturę. Powinni ponadto:

  • przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę być pracownikami,
  • w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom, pozostawać w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy.


Jakie prace, zajęcia i zawody mogą ubiegać się o wcześniejsze emerytury?

Może właśnie Ty możesz skorzystać z prawa do wcześniejszych emerytur - sprawdź!


Sprawdź: warunki wcześniejszych emerytur po reformie emerytalnej >>