Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Czym jest wcześniejsza emerytura?

Wcześniejsza emerytura - stare i nowe zasady

Kiedy i komu wypłacana jest wcześniejsza emerytura oraz jakie zasady obwiązują przy udzielaniu tego świadczenia.

Wcześniejsza emerytura to świadczenie wypłacane przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W 2009 roku zmieniły się zasady przyznawania wcześniejszych emerytur. Osoby urodzone przed 1949 r. uzyskują prawo do wcześniejszej emerytury na starych zasadach, zaś osoby urodzone po 1948 r. obowiązują nowe kryteria. Zasadnicza zmiana dotyczy wprowadzenie kryterium wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze. Wcześniejsza emerytura na starych zasadach

Na wcześniejszą emeryturę (tzw. pracowniczą) mogą w tej chwili przejść bez względu na warunki pracy, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełnią podstawowe kryteria wieku i stażu pracy oraz dodatkowo spełniają określone warunki.

Wcześniejsza emerytura na nowych zasadach

Urodzeni między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. mają prawo do  wcześniejszej emerytury, o ile do końca 2007 r. uzyskali wszystkie wymagane uprawnienia (wiek, staż pracy, staż w warunkach szczególnych) oraz nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego.

Dodatkowo określenie wcześniejsza emerytura zastąpiono nazwą "emerytura pomostowa".

Sprawdź też jakie będą warunki przechodzania na wcześniejszą emeryturę po reformie emerytalnej wydłużającej wiek emerytalny >>