Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Wcześniejsza emerytura. to świadczenie przysługujące przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyznKto może dostać wcześniejszą emeryturę?

Dla osób ur. przed 1949 r. nie ma ograniczeń czasowych, dotyczących nabycia uprawnień do wcześniejszej emerytury.

Osoby urodzone po 1948 roku a przed 1969 prawo do wcześniejszej emerytury musiały nabyć do końca 2007 roku. 

Emerytury pomostowe

Pozostałych obowiązują emerytury pomostowe.

Pracownicy z długim stażem lub pracujący w szczególnych warunkach, bądź mający pracę o szczególnym charakterze mogą uzyskać prawa do emerytury w wieku niższym od powszechnego obowiązującego (tzw. emerytura pomostowa).

Pamiętaj, że nawet jeśli nie masz prawa do wcześniejszej emerytury możesz liczyć na inne świadczenia: świadczenia przedemerytalne czy chociaż zasiłki przedemerytalne.