Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jaka będzie wysokość wcześniejszej emerytury

To ile wyniesie Twoja wcześniejsza emerytura zależy od przepisów, z których skorzystasz, przechodząc na wcześniejsza emeryturę. 30 letni staż pracy

Grupa pierwsza to osoby, które warunki stażowe i wiekowe spełnią do końca 2008 r. (dotyczy to też kobiet, które w tym roku skończą 55 lat i będą miały 30-letni staż pracy - nieważne, czy w szczególnych warunkach czy nie), wcześniejszą emeryturę będą dostawać według obecnych, bardzo korzystnych, zasad. 

Wysokość świadczeń ma zależeć od:

  • wysokości tzw. podstawy wymiaru,
  • okresu składkowego i nieskładkowego
  • tzw. kwoty bazowej. 

Najpierw ZUS oblicza tzw. podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Może to być 20 lat dowolnie wybranych ze stażu pracy przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę lub 10 kolejnych przepracowanych lat wybranych z 20 lat poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek. Później ZUS porównuje nasze zarobki w konkretnym roku do ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Jeśli więc ktoś zarabiał o 20 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie, to jego wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 120 proc. 

Kwoty bazowej nie trzeba natomiast wyliczać. Co roku ogłasza ją GUS i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wynosi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne potrącone od ubezpieczonych. 

Każda emerytura to suma: 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna), 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych i 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. 

20/25 lat stażu (w tym 15 lat w warunkach szczególnych) 


Grupa druga to osoby, które warunków stażowych i wiekowych nie spełnią do końca 2008 r., ale do końca 1998 r. miały 20/25 lat stażu, w tym 15 lat w warunkach szczególnych. 

Emerytura tej grupy będzie liczona po nowemu. Świadczenie to suma dwóch części: jednej obliczonej na dotychczasowych zasadach, drugiej - na nowych. Według nowych zasad ZUS wyliczy wysokość świadczenia, dzieląc składki zebrane na indywidualnym koncie ubezpieczonego przez średnie dalsze trwanie życia. 

Ile będzie liczyć wcześniejsza emerytura?

Emerytura będzie wynosiła:

  • w 2009 r. - 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach;
  • w 2010 r. - odpowiednio 70 i 30 proc.,
  • 2011 r. - 55 proc. dotychczasowej i 45 proc. nowej,
  • 2012 r. - 35 proc. dotychczasowej i 65 proc. nowej,
  • 2013 r. - 20 proc. dotychczasowej i 80 proc. nowej.

Od 2014 r. emerytura będzie już w 100 proc. liczona na podstawie składek zgromadzonych na indywidualnych kontach w ZUS. 


źródło:wyborcza.pl