Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jakie dokumenty do ZUS

Poznaj listę dokumentów, które należy złożyć w ZUS, by móc starać się o wcześniejszą emeryturęJak dostać wcześniejszą emeryturę?

Aby ZUS zaczął wypłacać wcześniejszą emeryturę, musisz złożyć w Zakładzie: 

- wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-1), 

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6), 

- świadectwa pracy ze wszystkich miejsc zatrudnienia, 

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7), 

- dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej (zaświadczenie z uczelni). Ważne! Sam dyplom z wyższej uczelni nie wystarczy - nie zawiera informacji o czasie trwania nauki "od - do" (zaświadczenia wystawiają najczęściej dziekanaty), 

- odpis aktów urodzenia dzieci, 

- zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli pobierało się zasiłek dla bezrobotnych.